Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

  • 29 Aralık 2020 Salı