Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı "5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55"

  • 20 Ekim 2020 Salı