Selçuk Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Belgeleri Hakkında

  • 8 Ekim 2020 Perşembe

Adaylar öğrenci numaralarına (SMS olarak gönderildi) T.Vakıflar Bankası Şubelerinden, Vakıfbank İnternet Şubesi veya ATM'lerden 1500 TL Harç ücretlerini yatırarak aşağıda istenen belgeleri 30 Ekim 2020 tarihine kadar Selçuk Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüne şahsen veya pandemi nedeniyle gelemeyen adaylar Posta-Kargo ile belgelerini sosyal bilimler enstitüsüne teslimini sağlayarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:
1-Kesin Kayıt Formu (Tıklayınız)
2-Lisans Diploma Fotokopisi veya Üniversitesi tarafından verilen imzalı ve mühürlü Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-Devlet sayfasından alınan belge olmaz)
3-Üniversitesi tarafından verilen Islak imza ve Mühürlü Transkript Belgesi Fotokopisi veya E-İmzalı Transkript Belgesi
4-Kimlik Fotokopisi
5-İki Adet Fotoğraf (Arkasına Öğrenci Numarası ve Ad-Soyad Yazılacak)
6-Dekont (Şubeden, ATM veya internet bankacığından ödendiğine dair bilgisayar çıktısı olabilir.)
7- Askerlik Tehiri yaptırmak adaylar için güncel askerlik durum belgesi (E-Devletten alınan belge geçerlidir.) Askerlik tehiri yaptırmak istemeyen adaylar belge vermelerine gerek yoktur.