Odamız Tarafından Dış Denetçi Eğitimi (Uzaktan Eğitim) Açılacaktır.

  • 20 Ekim 2023 Cuma

KOOPERATİFLER İÇİN DIŞ DENETÇİ EĞİTİMİ (UZAKTAN EĞİTİM)
Odamız 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmi gazete ile yayınlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca, Ticaret Bakanlığı tarafından Eğitim Sağlayıcı Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Dış Denetçi Eğitimine kayıt olmak için tıklayınız.
 
YÖNETMELİĞE GÖRE DIŞ DENETİME TABİ KOOPERATİFLER
Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatifler dış denetime tabidir:
• Tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri.
• Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler.
• Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler.
• Faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

DIŞ DENETİM YAPABİLECEKLER
Aşağıdaki şartları sağlayanlar dış denetim yapabilir:
• Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler,
• 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları,
• İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen, bağlı olunan merkez birlikleri veya merkez birliği kurulamamışsa bağlı olunan birlikler.

MUAFİYET
1- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler eğitimden muaftır.
2- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentlerinde sayılan ders konularından muaftır.

EĞİTİM SÜRESİ
Dış denetçi eğitiminin süresi 80 saat olup, 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları için 44 saattir. Her bir ders saati 50 dakikadan oluşmaktadır.

EĞİTİM YÖNTEMİ VE YERİ
Uzaktan (online) eğitim / ZOOM üzerinden uzaktan eğitim.
Eğitime akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden katılmak mümkündür.
Eğitim linki kayıt yaptıranlara eğitimden iki gün önce SMS ile bildirilecektir.

EĞİTİM ÜCRETİ
Meslek mensuplarının alması gereken 44 saatlik eğitim programının ücreti 3.080 TL (KDV Dahil), diğer katılımcıların alması gereken 80 saatlik eğitim programının ücreti 5.600 TL (KDV Dahil)’dir.

NOT:
• Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır.
• Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Alınan belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
• Katılım belgesi alabilmek için her bir ders konusunun en az %75’ne katılım zorunludur.
• Eğitim tarihi ve programı ileri bir tarihte yayınlanacaktır.