“Şarj İstasyonu İşletmelerinde, E-Fatura Kullanımı Ve Diğer Sektörlerde E-fatura/E-Arşiv Fatura Kullanılması” ile İlgili Düzenlemeler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 550)

  • 9 Ekim 2023 Pazartesi