Staja Başlama Başvurularına İlişkin Duyuru (2023 Eylül)

 • 4 Eylül 2023 Pazartesi

2023 Eylül Dönemi

STAJ BAŞLATMA BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

01.09.2023-31.12.2023

 

Yönetim Kurulumuzun 21.12.2022 tarih ve 10 sayılı kararı uyarınca, Staja Giriş Sınavında başarılı olanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde staj başlatabilirler, Staj başlatma başvuruları, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılmaktadır. Staj başlatma talebiyle başvuruda bulunan adaylardan staj koşullarını sağlayanların, stajları başvuru tarihi itibari ile başlatılır.

 

Staj koşullarını sağlayan adayların, TEOS üzerinde staj başlatma başvurusu yapabilmesi için staj yapılacak firmanın unvanı, staj tipi ve staja onay veren meslek mensubunun kimlik bilgilerini TEOS’a girmeleri ve staj tipine göre oluşan evrak listesinde yer alan belgeleri, Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden TEOS yükleyerek kayıtlı olduğu Oda/TESMER Şubelerine bildirmeleri gerekmektedir.

Dijital ortamda evrak gönderemeyen adaylar kayıtlı oldukları Oda / TESMER Şubelerine fiziki olarak da evrak teslim edebilirler.

Staja başlama başvurusunda bulunan adaylar, dijital ortamda evrak gönderimine ilişkin “Dijital Adım Mobil Uygulaması Kullanım Kılavuzu” ve “Staj Başlatma Aday İşlemleri Videosu”na http://www.tesmer.org.tr/?p=3268  bağlantısı üzerinden erişebilirler.

Staja başlayan adaylar, stajın başlatılmasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylar, http://euse.tesmer.org.tr adresi üzerinden eğitime katılabilirler.

 

Staja başlama başvurusunda bulunacak adayların staj tipine göre dosyalarına sunmaları gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 

MESLEK MENSUBU YANINDA / MESLEKİ ŞİRKETLERDE (SMMM / YMM ) STAJ

 1. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet Kapısı Üzerinden Resmi Kuruma Verilmek Üzere Alınan Adli Sicil Belgesi, Adli Sicil Kaydı Olanlardan Mahkeme Kararı,
 2. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kaydı Olmadığına Dair e-Devlet Kapısı Üzerinden Alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”
 3. Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi Kaydı Olmadığına Dair Belge, Vergi Dairesinden veya İnternet Vergi Dairesinden Alınabilir)
 4. Erkek Adaylardan Askerlik Durum Belgesi (Sevk ve Terhis Tarihlerini Gösteren Belge)
 5. Staj Onay Belgesi (Matbu Form, TESMER’in İnternet Sitesinden Temin Edilebilir.)
 6. Meslek Mensubunun Faaliyet Belgesi, mesleki şirketlerde ayrıca,  Ortaklık Oda kayıt Belgesi 
 7. Staja Onay Veren Meslek Mensubu, SMMM / YMM Şirketi (A.Ş, LDT.) Ortağı İse, Yetkili Şirket Ortağı Olmadır.
 8. SMMM / YMM Şirketinin En Son Düzenlenen İmza Sirküleri ve En Son Yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi ( http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden temin edilebilir.)
 9. SGK İşe Giriş Bildirgesi, Son Ayın SGK Aylık Sigortalı Hizmet Listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.), SGK  Tescil  ve Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınmış Karekodlu)
 10. Vergi Levhası
 11. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 

MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

 1. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet Kapısı Üzerinden Resmi Kuruma Verilmek Üzere Alınan Adli Sicil Belgesi, Adli Sicil Kaydı Olanlardan Mahkeme Kararı ,
 2. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kaydı Olmadığına Dair e-Devlet Kapısı Üzerinden Alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”
 3. Vergi Mükellefiyet Belgesi (vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)
 4. Erkek Adaylardan Askerlik Durum Belgesi (Sevk ve Terhis Tarihlerini Gösteren Belge)
 5. Staj Onay Belgesi (Matbu Form, TESMER’in İnternet Sitesinden Temin Edilebilir.)
 6. Tek Kişi Staj Belgesi (Matbu Form, TESMER’in internet sitesinden temin edilebilir. Bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir.)
 7. Meslek Mensubunun Faaliyet Belgesi, mesleki şirketlerde ayrıca,  Ortaklık Oda kayıt Belgesi 
 8. SGK İşe Giriş Bildirgesi, Son Ayın SGK Aylık Sigortalı Hizmet Listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.), SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu)
 9. Şirket merkezini gösteren en son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi ( http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden temin edilebilir.)
 10. Şirketin Genel İmza Sirküleri (Son Düzenlenmiş Olan)
 11. Şirketin Vergi Levhası
 12. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ile firma arasında e-birlik üzerinden yapılan sözleşme (sözleşme örneğinin, meslek mensubu veya oda tarafından aslı görülerek “aslı görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, mühürlenmiş olmalıdır.)
 13. Staja onay veren meslek mensubu, SMMM / YMM Şirketi ( A.Ş, LDT.) ortağı ise, yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. SMMM / YMM Şirketinin en son düzenlenen İmza Sirküleri ve en son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi,
 14. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 

MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ

 

(Meslek Mensubu İle Stajyerin Aynı Bordroda olması gerekmektedir.)

 1. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı ,
 2. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”
 3. Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)
 4. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (sevk ve terhis tarihlerini gösteren.)
 5. Staj onay belgesi (Matbu form, TESMER’in internet sitesinden temin edilebilir.)
 6. Tek kişi staj belgesi (Matbu form, TESMER’in internet sitesinden temin edilebilir. Bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
 7. Meslek mensubunun Oda Kayıt Belgesi
 8. SGK İşe Giriş Bildirgesi, son ayın SGK aylık  sigortalı hizmet listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu)
 9. Staja onay veren meslek mensubunun SGK İşe Giriş Bildirgesi, son ayın SGK Aylık Sigortalı Hizmet Listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK Tescil Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu)
 10. Staja onay veren meslek mensubu ve adayın muhasebe biriminde görev yaptığına dair, işyerinden görev tanım yazısı ve şirketin organizasyon şeması (imzalı, kaşeli)
 11. Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden temin edilebilir.)
 12. Şirketin genel imza sirküleri (en son düzenlenen)
 13. Şirketin vergi levhası
 14. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.


İMZA YETKİLİ (MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ) STAJ

 1. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı ,
 2. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”
 3. Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)
 4. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini gösteren belge)
 5. İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu)
 6. İmza yetkili çalışma dönemini kapsayan SGK Aylık Sigortalı Hizmet Listeleri
 7. Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği(İmza yetkili çalışmaların şirketin ticaret sicili gazetesinde yer alan merkez adresinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir, muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir.)
 8. İmza yetkili çalışma dönemini kapsayan şirketin genel imza sirküleri,
 9. Vergi levhası
 10. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

Şahıs firmasında staj yapacak olan adayların ise staj tipine göre (Gözetim, Denetim veya imza yetkili) sunacakları belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de staj dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

 • Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı (firma adresini de içeren)
 • Yevmiye defteri ön yüzü (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)
 • Büyük Defter (Defter-i kebir) ön yüzü (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)
 • Envanter defterinin ön yüzü (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)

 

Önemli Not:

Gözetim, Denetim ve imza yetkili olarak staj yapacak adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ticari merkez adresinde çalışması zorunludur. (SGK sigortalı aylık hizmet belgesindeki adresin, şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresi ile aynı olması gerekmektedir. Yeni işe girenler için işe giriş bildirgesindeki işyeri adresi ile şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresinin aynı olması gerekmektedir.)

 

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE

 • Meslek mensubu denetimi altında yapılacak stajlarda, staj onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensubunun gözetimi altında staj yapmaları gerekmektedir.
 • Staj süresince aynı anda birden fazla işyerinde çalışılması uygun değildir.
 • Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar.
 • Bağımsız denetim şirketlerinde veya bu şirketlerin denetiminde staj yapılabilmesi için  staja onay veren meslek mensubunun;  ilgili bağımsız denetim şirketi adına sorumlu denetçi veya yedeği  olması,  ayrıca, stajyerin bağlı bulunduğu SMMM  Odasının / Odanın kayıtlı olduğu YMM Odasının üyesi olması gerekmektedir.
 • Staj dosyasına eklenecek matbu evrakların ıslak imzalı olması gerekmektedir. Bu evraklar (Staj Onay Belgesi, gözetim veya denetimde staj yapacak adaylar için Tek Kişi Staj belgesi www.tesmer.org.tr adresinden temin edilebilir.)
 • Staj sırasında, yurtdışı eğitim, yurt dışı çalışma, işyeri değişikliği, işten çıkma, işten çıkarılma, işyerinin kapanması, odalar arası nakil, askerlik sonrası staja başlama v.b) işlemlerin TESMER Şubesi/ Odaya bildirim süresi 30 gündür.  Bu süre içerisinde mevcut durumunu, kayıtlı olduğu TESMER Şubesi/Odaya bildirmeyen adayların stajları, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bildirime esas olayın gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında geçen çalışma süresi staj kapsamında değerlendirilmez.