Odamız tarafından 3.Grup Kooperatifçilik Eğitimi (Uzaktan Eğitim) programı açılacaktır.

  • 24 Mayıs 2023 Çarşamba

Odamız; Ticaret Bakanlığı tarafından "Kooperatifçilik Eğitimi" verme konusunda 28 Mart 2023 tarihinde yetkilendirilmiştir.
14 Ocak 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile kooperatifçilere eğitim alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu Yönetmelik, kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin alması gereken kooperatifçilik eğitimine ilişkin süreci kapsamaktadır.

Eğitime başvuru için tıklayınız.

Yönetmeliğe Göre Üyeleri Eğitim Şartına Tabi Kooperatifler :
- Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
- İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
- Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
- Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
- Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.
Eğitime Kimler Katılabilir?
- Kooperatif yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri,
- Kooperatif müdürleri, kooperatif çalışanları, ortakları,
- Kooperatifçilikle ilgili işlerde çalışan kamu görevlileri,
- Hukukçular,
- Muhasebeciler,
- Kooperatifçiliğe merak duyan 18 yaşından büyük herkes programa katılarak eğitim alabilir.
Eğitim Süresi: Eğitim, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konuları kapsamakta, her bir ders saati 50 dakikadan oluşmaktadır.
Eğitim Yöntemi ve Yeri: Uzaktan (online) eğitim / ZOOM üzerinden uzaktan eğitim.
Eğitime akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden katılmak mümkündür.
Eğitim linki kayıt yaptıranlara SMS ile bildirilecektir.
NOT:
• Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara Kooperatifçilik Eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Alınan belgenin geçerlilik süresi 8 yıldır.
• Programın 4/5(40 saat/32 saat) devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 Kontenjan dolması halinde eğitim açılacaktır. 

Eğitim müfredatı için tıklayınız.