531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında 31 Mayıs 2023 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi Uzatıldı.

  • 23 Mayıs 2023 Salı